Dziś jest środa, 24.02.2021, imieniny Macieja, Bogusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Czachulec » Aktualności » ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ DLA POWIATU TURECKIEGO

ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ DLA POWIATU TURECKIEGO

ZAWODY W PIŁKĘ NOŻNĄ DLA POWIATU TURECKIEGO

Stowarzyszenie Sportowo Kulturalne Wsi Czachulec Stary oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Malanowie zapraszają WSZYSTKICH na VIII Obchody Dni Czachulca - dzień sportowy 
w dniu 1 sierpnia 2015r., rozpoczęcie imprezy o godz. 15.00.
 
W programie imprezy:
- Turniej Piłki Nożnej do lat 18 (rocznik 1997 i młodsi)
- konkurencje sportowe dla dzieci
- towarzyski mecz piłki nożnej z udziałem drużyny Olimpik Czachulec

 

 

 Regulamin
Turniej Piłki Nożnej do lat 18 – Czachulec 2015
I. ORGANIZATOR:
STOWARZYSZENIE SPORTOWO-KULTURALNE WSI CZACHULEC
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W MALANOWIE, UL. PARKOWA 29, 62-709 MALANÓW
II. TERMIN I MIEJSCE:
1 SIERPIEŃ 2015r., GODZINA 15.00, BOISKIO PIŁKARSKIE W CZACHULCU
III. CEL:
1. Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport.
2. Przygotowanie dzieci i młodzież do sportowej rywalizacji.
3. Wyłonienie najlepszej drużyny turnieju.
4. Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
IV. UCZESTNICTWO:
1. W rozgrywkach biorą udział dzieci i młodzież z terenu powiatu tureckiego.
2. Turniej jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z rocznika 1997 i młodsi.
V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każda drużyna przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczy organizatorowi listę zawodników z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL, (zał. nr 1 do regulaminu).
2. Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców na udział w rozgrywkach (załącznik nr 2 do Regulaminu).
3. Zmian w listach można dokonywać tylko i wyłącznie za zgodą organizatora w uzasadnionych przypadkach (zawodnik zmieniony na liście nie może powrócić do składu tej samej drużyny w tych rozgrywkach)
4. Drużyna winna mieć jednego kierownika drużyny, który odpowiada za zawodników podczas ligi.
5. Weryfikacja zawodników może odbywać się przed meczem.
6. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu , drużyna lub zawodnik może zostać zdyskwalifikowana.
VI. ZASADY I SYSTEM ROZGRYWEK:
1. Bramka: wymiary 2x5m
2. Piłka nr 5
3. Drużyna musi liczyć minimum 6, a maksymalnie 10 zawodników.
4. W grze bierze udział (w jednej drużynie) 5-ciu zawodników z pola i bramkarz.
5. Czas trwania spotkania jest zależny od ilości zgłoszonych drużyn.
6. Przerwa pomiędzy połowami spotkań trwa2 min
7. Zmian zawodników można dokonywać w trakcie gry systemem hokejowym,
8. Zmian można dokonywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.
9. W trakcie meczu na terenie boiska mogą przebywać tylko zawodnicy rezerwowi oraz opiekunowie/trenerzy drużyn grających mecz.
10. Po wybiciu piłki poza linię boczną, aut wykonywany jest rękoma znad głowy, w miejscu, w którym piłka opuściła pole gry.
11. Bramka zdobyta bezpośrednio po wyrzucie z autu nie będzie uznana.
12. Odległość muru od piłki w przypadku wykonywania rzutów wolnych – 5 metrów.
13. Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza:
a) po opuszczeniu przez piłkę boiska – wykonuje się wykop z pola bramkowego w dowolne miejsce na boisku.
b) złapana piłkę bramkarz może wyrzucić ręką lub zagrać nogą w dowolne miejsce na boisku.
c) bramka zdobyta bezpośrednio po wyrzucie ręką przez bramkarza nie będzie uznana.
14. Pozostałe przepisy zgodne z przepisami rozgrywek PZPN.
VII. PUNKTACJA.
1. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt, w przypadku porażki 0 punktów. O miejscu w tabeli decyduje liczba zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa zespoły, o kolejności decydują:
a) wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy tymi drużynami,
b) lepsza różnica bramek w lidze,
c) większa liczba zdobytych bramek w lidze.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez klika zespołów (3 i więcej) o kolejności decyduje tzw. "mała tabela” (o kolejności w „małej tabeli” decydują takie same kryteria jak w punkcie 2 podpunkty a, b, c).
4. W przypadku ustalania tabeli końcowej rozgrywek o kolejności decydują powyższe kryteria z punktów 1, 2, 3.
VIII. KARY.
1. Kary regulaminowe:
2. Upomnienie,
a) żółta kartka – drużyna gra w osłabieniu prze 2 minuty, zawodnik po odbytej karze może wrócić do gry
b) czerwona kartka – drużyna gra w osłabieniu do końca spotkania
3. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy zawodnikami, zostają oni zdyskwalifikowani do końca turnieju
4. Jeżeli dojdzie do bójki pomiędzy drużynami, zostają oni zdyskwalifikowani do końca rozgrywek.
5. Jeżeli któryś z zawodników biorących udział w rozgrywkach w niestosowny sposób zachowa się wobec sędziego zostanie zdyskwalifikowany do końca turnieju
IX. SPRZĘT.
1. Dozwolona jest gra tylko w obuwiu miękkim, tj. buty halowe, turfy, korki gumowe, korki plastikowe
2. Bezwzględnie zakazana jest gra w korkach metalowych, kolcach itp.
3. Jeżeli jedna z drużyn nie posiada jednolitych strojów, wówczas zobowiązana jest do założenia plastronów.
IX. KLASYFIKACJE.
1. Prowadzona będzie klasyfikacja strzelców bramek, w celu wyłonienia króla strzelców turnieju.
X. NAGRODY.
1. Drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary.
2. Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Nagrody indywidualne:
- król strzelców
XI. SPRAWY ORGANIZACYJNE.
1. Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną.
2. Organizatorzy zapewniają obsługę sędziowską.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie
4. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów szkód lub zniszczeń na terenie obiektu sportowego gdzie odbywa się dana impreza sportowa, organizatorzy mają prawo wyciągnąć konsekwencje wobec sprawców zaistniałego zdarzenia.
XI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatorów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację, pokazywanie i wykorzystywanie w zależności od wyboru wizerunku, nazwiska, zdjęć z turnieju, w dowolnym formacie i we wszystkich mediach istniejących obecnie i w przyszłości na całym świecie.
4. W sprawach spornych, lub nie ujętych w regulaminie, decyduje organizator i sędzia główny zawodów.
.
XII. ZGŁOSZENIA:
1. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 31 lipca 2015 r. do godz. 12.00.
2. Zgłoszenia drużyn przyjmowane na formularzu (lista zgłoszeniowa) stanowiącym zał. nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Formularz (lista zgłoszeniowa), regulamin oraz wszelkie informacje dotyczące turnieju dostępne są na stronie internetowej OSiR-u: www. osir.malanow.pl i www.sskwczachulec.malanow.pl
4. Zgłoszenia przyjmowane są:
a) w siedzibie OSiR, ul. Parkowa 29 w Malanowie,
b) na obiektach sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” na terenie gminy Malanów
c) poprzez e-mail: sport@malanow.pl
5. Drużyny, które dostarczą organizatorowi nie wypełnioną kompletnie listę zgłoszeniową nie zostaną dopuszczone do turnieju (wypełnione muszą być wszystkie pola w formularzu)

KK

 


Galeria zdjęć


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności