Dziś jest środa, 24.02.2021, imieniny Macieja, Bogusza
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Wsi Czachulec » Historia stowarzyszenia

Historia stowarzyszenia

 Historia wielkiej inicjatywy w małej miejscowości

– czyli jak powstało Stowarzyszenie w Czachulcu

Największe lata świetności świetlica wiejska w Czachulcu przeżywała w latach 70 i 80. Tętniła życiem towarzyskim i cotygodniowymi zabawami tanecznymi, jednak czas ten minął i świetlica stała się pustostanem…

W takiej formie nie pozostała jednak nadmiernie długo, bo lokalna młodzież, potomkowie wcześniej bawiącego się pokolenia czachulczaninów wzięła sprawy w swoje ręce! Poszukiwali swojego miejsca na wsi, formy spędzania wolnego czasu w gronie przyjaciół. W wakacje 2006 roku za swój cel obrali świetlicę oraz plac za nią! Teren za świetlicą został zaadaptowany w boisko wielo funkcjonalne, a mniejsze pomieszczenie w świetlicy stało się miejscem spotkań i integracji. Młodzi mieszkańcy Czachulca chcieli więcej niż do tej pory sami zrobili. Tak więc, 6 lutego 2007 roku przy ogromnym wsparciu wszystkich mieszkańców wsi założyli Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne Wsi Czachulec. Młoda inicjatywa okazała się na tyle dobrym pomysłem, że zyskała poparcie władz gminnych, Gminnego Centrum Kultury i Sportu, oraz co najważniejsze sołtysa wsi oraz Naszego radnego. Wsparcie doświadczonych osób pozwoliło na jeszcze szybszy rozwój i współpracę z samorządowcami. Niesamowita pomoc, ze strony mieszkańców, sołtysa czy urzędu Gminy pozwoliło na gruntowny remont świetlicy, budowę boiska typu Orlik oraz placu zabaw. Natomiast zapał członków stowarzyszenia gwarantował wielki sukces każdej podjętej inicjatywy. Stowarzyszenie zaczęło od małych imprez dla mieszkańców, a tempo rozwoju instytucji sprawiło, że na dzień dzisiejszy są to imprezy o zasięgu powiatowym. Członkowie stowarzyszenia od zawsze pełni zapału i pomysłów dbali o to, żeby przez cały rok wieś tętniła życiem, a nowe pokolenia dołączały w szeregi stowarzyszenia.
I tak zaczęła się historia SSKW Czachulec, od pomysłu powstałego w młodych umysłach, przez współpracę i integrację mieszkańców, wsparcie pokolenia, które swoją młodość też przeżyło w murach świetlicy do dnia dzisiejszego, kiedy organizacja jest jedną z najprężniej rozwijających się organizacji pozarządowych w gminie Malanów…
W początkowym składzie stowarzyszenia byli:
Prezes - Krzysztof Kowalski,
 Wiceprezes - Tomasz Kowalski,
Skarbnik - Joanna Jankowska,
Sekretarz - Agnieszka Kryszczak,
Członek zarządu - Łukasz Pawlaczyk.
 Komisja rewizyjna: Zdzisław Kowalski, Eugeniusz Zając i Justyna Balcerzak. 
Członkowie Stowarzyszenia:
Joanna Jankowska, Agnieszka Kryszczak, Robert Jankowski, Łukasz Pawlaczyk, Eugeniusz Zając, Justyna Balcerzak, Zdzisław Kowalski, Arkadiusz Zieliński, Dawid Zieliński, Marcin Kaźmierczak, Damian Jankowski, Tadeusz Susło, Tomasz Kowalski, Stanisław Kowalski, Krzysztof Kowalski, Renata Dzikowska, Agnieszka Kulawiecka, Łukasz Balcerzak, Jacek Balcerzak, Tomasz Jankowski, Paweł Laksander, Angelika Kowalska, Iwona Koralewska, Marcin Kłodziński, Rafał Pawlaczyk, Mateusz Pawlaczyk, Jacek Kowalski, Katarzyna Zmuda, Daniel Kubiak, Emila Walczyńska, Tomasz Walczyński, Wojciech Kowalski, Jacek Kłodziński, Konrad Kłodziński, Karol Płóciennik, Iwona Dolińska, Andrzej Doliński, Dorota Gruszczyńska, Konrad Gruszczyński, Gerard Krzeszewski, Renata Rybicka, Agata Kowalska, Anna Nawrocka, Karol Balcerzak, Justyna Górska, Jerzy Kowalski, Sylwia Szczepaniak, Kazimierz Cajdler, Karolina Pawlaczyk, Czesław Płóciennik, Patrycja Laksander, Katarzyna Kaźmierczak oraz Daria Dolińska.

 

Cele i środki działania stowarzyszenia :

  1. Celem działania stowarzyszenia jest wszechstronne krzewienie kultury i sportu

 

Stowarzyszenie Sportowo – Kulturalne Wsi Czachulec będzie dążyło do realizacji swego celu poprzez :

–         rozwijanie i propagowanie wszelkich form samoorganizacji społeczności  wsi Czachulec

–         podejmowanie, wspieranie, rozwijanie i współuczestniczenie w inicjatywach gospodarczych mających na celu wzmacnianie potencjału gospodarczego poszczególnych mieszkańców wsi Czachulec oraz gminy.

–         Integrowanie różnych grup mieszkańców w działaniach zmierzających do poprawy jakości życia i rozwoju

społeczno - gospodarczego gminy oraz wsi Czachulec

–         tworzenie instytucjonalnych ram współpracy i wymiany doświadczeń z innymi stowarzyszeniami o zbieżnych celach i zadaniach

–         inicjowanie i realizowanie działań w celu pozyskania środków na finansowanie przedsięwzięć stowarzyszenia

–         podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych oraz inicjowanie nowych działań w tym zakresie

–         propagowanie wśród mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży idei etycznych oraz podstaw zmierzających do samorealizacji w działaniu i odpowiedzialności za siebie rodzinę i środowisko

–         podejmowanie działań integracyjnych różnych środowisk osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych

–         rozwój różnych form turystyki, rekreacji i ochrony środowiska, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

–         realizowanie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu,. ochrony p.poż., kultury, tradycji i sztuki

–         działań  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzi społeczeństwami

–         organizowanie szkoleń dla potrzeb prowadzonego stowarzyszenia

 

Zdjęcia z 6 lat pracy stowarzyszenia